Pro dárce

Zdrojem prostředků pro realizaci projektů, nadační příspěvky a činnost Nadačního fondu TEPLO NA DLANI jsou dary od dárců.

Pokud Vás zaujala činnost Nadačního fondu TEPLO NA DLANI a rozhodnete se jej finančně podpořit, rádi Vám pro účely daňového přiznání vystavíme potvrzení o daru. Stačí, když nám pošlete e-mail se svým jménem, adresou a číslem účtu, z nějž jste příspěvek posílali na e-mail darce@teplonadlani.cz.

Číslo účtu Nadačního fondu TEPLO NA DLANI je 141444/0100.


Všem našim dárcům děkujeme za přízeň a za podporu naší činnosti. Díky nim můžeme pomáhat ať už některým z našich projektů, nebo prostřednictvím nadačního příspěvku lidem, kteří pomoc potřebují.

Jména našich dárců (pokud si nepřáli zachovat anonymitu) si můžete přečíst ve výroční zprávě.