Financování Nadačního fondu      TEPLO NA DLANI v roce 2018

Přijaté finanční dary celkem

Havířovská teplárenská společnost, a.s.

Technické služby Havířov a.s.

Městská realitní agentura, s.r.o.

S-O-D Holding s.r.o.

MATOSA PROFISTAV s.r.o.

Mgr. Rudolf Šimek

1 492 000 Kč

1 000 000 Kč

350 000 Kč

100 000 Kč

30 000 Kč

10 000 Kč

2 000 Kč


Poskytnuté finanční příspěvky celkem                     1 247 198 Kč

Výše příspěvku / obdarovaný subjekt / účel

3 019 Kč / Zuzana L. / Projekt "Kouzelné Vánoce 2018"

2 130 Kč / Jana F. / Projekt "Kouzelné Vánoce 2018"

632 Kč / Eva Š. / Projekt "Kouzelné Vánoce 2018"

1 317 Kč / Iva K. / Projekt "Kouzelné Vánoce 2018"

3 000 Kč / Lucie Z. / Projekt "Kouzelné Vánoce 2018"

2 701 Kč / Adriana B. / Projekt "Kouzelné Vánoce 2018"

2 649 Kč / Renáta H. / Projekt "Kouzelné Vánoce 2018"

20 000 Kč / Julie F. / rehabilitační a kompenzační pomůcky

10 000 Kč / Klub přátel školy Havířov-Podlesí, z.s. / Vánoční koncert

20 000 Kč / Hudba nezná hranice-Havířov z.s. / Houslový koncert dětí ZUŠ v kostele

2 000 Kč / Nikola M. / Projekt "rozvíjíme dětem talenty"

150 000 Kč / SANTÉ / Vozidlo pro klienty se zdravotním postižením

44 700 Kč / Nikolas R. / pomůcka pro sluchové postižení

1 650 Kč / Patrik Č. / Projekt "Rozvíjíme dětem talenty"

40 000 Kč / Nemocnice s poliklinikou Havířov / Nový nábytek na dětském oddělení

15 000 Kč / Včelařský kroužek Ambrožíci / Podpora aktivit včelařského kroužku

10 000 Kč / SPMP ČR, Havířov / Podpora aktivit spolku pro mentálně postižené osoby

150 000 Kč / Sociální služby města Havířova / Vozidlo pro klienty se zdravotním  postižením

30 000 Kč / Karate Havířov / Sportovní soustředění

20 000 Kč / INNA Havířov / Rekondiční pobyty pro onkologické pacienty

15 000 Kč / Taekwondo Havířov / Zakoupení Tatami sportoviště

10 000 Kč / Apropo / Rekondičně vzdělávací pobyt pro osoby s postižením

10 000 Kč / Klub přátel hornického muzea / Výstava k 30. výročí založení klubu

10 000 Kč / ZŠ M. Kudeříkové / Halové atletické závody žáků

8 400 Kč / Sbor dobrovolných hasičů Havířov / Hasičské vybavení pro děti

5 000 Kč / Simona K. / Podpora divadelního spolku

5 000 Kč / Městský fotbalový klub Havířov / Mezinárodní turnaj dětí

5 000 Kč / FK Gascontrol Havířov / Podpora mládežnických družtev

5 000 Kč / MŠ Radniční / Projekt "Jedeme na exkurzi"

5 000 Kč / MŠ Petřvaldská / Projekt "Jedeme na exkurzi"

5 000 Kč / MŠ Zelená / Projekt "Jedeme na exkurzi"

5 000 Kč / ZŠ Zelená / Projekt "Jedeme na exkurzi"

50 000 Kč / Spolek AktivSen / Projekt "Velikonoční výlet pro seniory"

5 000 Kč / ZŠ 1. máje / Projekt "Jedeme na exkurzi"

550 000 Kč / SSRZ Havířov / Projekt "Sportujte u nás rádi"

5 000 Kč / MŠ U Jeslí / Projekt "Jedeme na exkurzi"

5 000 Kč / ZŠ Kpt. Jasioka / Projekt "Jedeme na exkurzi"

5 000 Kč / ZŠ Školní / Projekt "Jedeme na exkurzi"

5 000 Kč / ZŠ Gorkého / Projekt "Jedeme na exkurzi"

5 000 Kč / MŠ Puškinova / Projekt "Jedeme na exkurzi"