INFORMACE A PODMÍNKY K UDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU


Vážení žadatelé,

prosíme Vás o zasílání žádostí s dostatečným časovým předstihem. Žádost musí být administrativně zpracována a posouzena. Součástí posouzení může být i osobní návštěva u žadatele. O veškerých žádostech rozhoduje Správní rada Nadačního fondu TEPLO NA DLANI, v případě osobní návštěvy až po jejím vykonání. Není tedy v našich silách oznámit Vám konečné rozhodnutí několik dnů po přijetí žádosti. Při podávání žádostí berte tedy tuto skutečnost, prosím, na vědomí. Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme, že mimo jiné nepřispíváme na dluhy, nedoplatky a provize realitním kancelářím.

Každá žádost je posuzována individuálně a na poskytnutí příspěvku z Nadačního fondu TEPLO NA DLANI není právní nárok!! Preferujeme spolufinancování projektů z dalších zdrojů. Nadační fond TEPLO NA DLANI neposkytuje fyzickým osobám příspěvky na účet žadatelů, proplácí faktury přímo dodavatelům. U právnických osob záleží na účelu příspěvku.

Podmínky a postup při podávání žádosti:

  • Co nejvýstižněji a pravdivě vyplňte žádost pro fyzické /právnické osoby.
  • Je nutné konkrétně specifikovat účel a výši požadovaného finančního příspěvku.
  • Další potřebné dokumenty zasílejte pouze na vyžádání!!!! (To znamená, právnické osoby vyplní pouze žádost, fyzické osoby vyplní pouze žádost a souhlas se zpracováním osobních údajů, žádný jiný dokument není třeba zasílat, pokud budeme nějaký potřebovat, spojíme se s Vámi a vyžádáme si jej).
  • Kopie dokladů doložte buď poštou, nebo nascanované e-mailem, a to do 30 dnů. Pokud tak neučiníte, bude Vaše žádost uzavřena z důvodu nedoložení dokumentů.


UPOZORNĚNÍ: V případě, že bude Vaše žádost schválená Správnou radou Nadačního fondu TEPLO NA DLANI, je nutné, abyste požadované doklady zaslali příslušnému odbornému pracovníkovi do 6 měsíců od oznámení schváleného příspěvku a jeho účelu. Při nesplnění uvedené podmínky bude žádost automaticky uzavřena a nárok na schválený příspěvek zanikne.