Financování Nadačního fondu      TEPLO NA DLANI v roce 2021

Přijaté finanční dary celkem

Zůstatek z roku 2020

Havířovská teplárenská společnost, a.s.

944 032 Kč

444 032 Kč

500 000 Kč