Financování Nadačního fondu      TEPLO NA DLANI v roce 2020

Přijaté finanční dary celkem

Zůstatek z roku 2019

Havířovská teplárenská společnost, a.s.

1 455 934 Kč

455 934 Kč

1 000 000 Kč