Žádost o příspěvek z nadačního fondu TEPLO NA DLANI

pro fyzické osoby

Žadatel tímto uděluje výslovný souhlas podle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen "Zákon") se zpracováním svých osobních údajů uvedených v žádosti Nadačního fondu TEPLO NA DLANI. Tyto osobní údaje budou Nadačním fondem TEPLO NA DLANI zpracovávány (ve smyslu Zákona) po celou dobu existence Nadačního fondu TEPLO NA DLANI a dále po dobu, po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci Nadačního fondu TEPLO NA DLANI po jejím zániku.