Financování Nadačního fondu      TEPLO NA DLANI v roce 2023

Přijaté finanční dary celkem

Zůstatek z roku 2022

Havířovská teplárenská společnost, a.s.

1 314 490 Kč

564 490 Kč

750 000 Kč