Financování Nadačního fondu      TEPLO NA DLANI v roce 2019

Přijaté finanční dary celkem

Zůstatek z roku 2018

Havířovská teplárenská společnost, a.s.

1 164 785 Kč

164 785 Kč

1 000 000 Kč