Financování Nadačního fondu      TEPLO NA DLANI v roce 2019

Přijaté finanční dary celkem

Zůstatek z roku 2018

Havířovská teplárenská společnost, a.s.

ČSAD Havířov a.s.

Městská realitní agentura, s.r.o.

1 364 785 Kč

164 785 Kč

1 000 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč