Financování Nadačního fondu      TEPLO NA DLANI v roce 2022

Přijaté finanční dary celkem

Zůstatek z roku 2021

Havířovská teplárenská společnost, a.s.

967 488 Kč

467 488 Kč

500 000 Kč