Financování Nadačního fondu    TEPLO NA DLANI v roce 2024

Přijaté finanční dary celkem

Zůstatek z roku 2023

Havířovská teplárenská společnost, a.s.

Marek Světnička, DiS.

1 077 707 Kč

316 707 Kč

750 000 Kč

11 000 Kč