Dětská zdravotní péče

10.05.2023

Tento projekt je určen pro všechny děti s trvalým pobytem na území města Havířova a byl vyhlášen za účelem podpory dětí s různými zdravotními komplikacemi, jejichž léčba není zcela kryta ze zdravotního pojištění.

Podmínky udělení příspěvku:

  • termín pro podání žádosti o příspěvek: od 1. 6. 2023;
  • tento projekt je určen pro děti do 18 let s trvalým pobytem na území města Havířova;
  • zákonný zástupce dítěte odešle žádost o příspěvek s potvrzením ošetřujícího lékaře dítěte;
  • poskytnutí příspěvku není zaručeno pouhým zasláním žádosti, ale je podmíněno schválením správní radou nadačního fondu;
  • výše poskytnutého příspěvku není předem stanovena, všechny žádosti budou posuzovány individuálně;
  • příspěvek musí být použit na léčbu dítěte, která není zcela kryta ze zdravotního pojištění.