Jedeme na exkurzi

01.09.2020


Tento projekt je určen pro mateřské a základní školy, které mohou žádat o příspěvek ve výši 5 000 Kč, jež využijí na úhradu autobusu a vstupného na výchovně vzdělávací exkurze, výlety, či jiné aktivity určené pro děti. Příspěvek obdrží prvních 5 přihlášených MŠ a prvních 5 přihlášených ZŠ.

Podmínky udělení příspěvku:

  • termín pro podání žádosti o příspěvek: 1. 9. 2020 - 30. 10. 2020;
  • tento projekt je určen pro mateřské a základní školy na území města Havířova;
  • žadatel odešle žádost o příspěvek v řádném termínu;
  • příspěvek bude udělen pouze prvním pěti (5x MŠ a 5x ZŠ) přihlášeným školským zařízením.