Kvalitnější život po onkologické léčbě

01.10.2019

Tento projekt je určen pro osoby s trvalým pobytem na území města Havířova, které v nedávné době podstoupily onkologickou léčbu. Příspěvek mohou žadatelé využít na zkvalitnění života a důstojného začlenění do společnosti. Výše příspěvků bude schválena individuálně.

Podmínky udělení příspěvku:

  • termín pro podání žádosti o příspěvek: 1. 10. 2019 - 15. 12. 2019;
  • tento projekt je určen pro všechny osoby, které podstoupily onkologickou léčbu;
  • žadatel odešle žádost o příspěvek v řádném termínu;
  • žadatel doloží lékařské potvrzení o podstoupené léčbě, kterou absolvoval v průběhu maximálně 2 kalendářních měsíců před podáním žádosti.