Kvalitnější život po onkologické léčbě

18.05.2020

Tento projekt je určen pro osoby s trvalým pobytem na území města Havířova, které v nedávné době podstoupily onkologickou léčbu. Příspěvek mohou žadatelé využít na zkvalitnění života a důstojného začlenění do společnosti. Výše příspěvků bude schválena individuálně.

Podmínky udělení příspěvku:

  • termín pro podání žádosti o příspěvek: 9. 3. 2020 - 30. 11. 2020;
  • tento projekt je určen pro všechny osoby, které podstoupily onkologickou léčbu;
  • žadatel odešle žádost o příspěvek v řádném termínu;
  • žadatel doloží lékařské potvrzení o podstoupené léčbě, kterou absolvoval v průběhu maximálně 2 kalendářních měsíců před podáním žádosti.