Podpora talentů středoškolského věku

02.09.2019

Tento projekt je určen na podporu studentů středních škol, kteří aktivně vyhledávají možnosti vzdělávání mimo školu, kterou pravidelně navštěvují. Příspěvek bude určen na jízdné či vstupné na semináře.

Podmínky udělení příspěvku:

  • termín pro podání žádosti o příspěvek: 2. 9. 2019 - 31. 1. 2020;
  • tento projekt je určen pro žáky střeních škol na území města Havířova;
  • žadatel odešle žádost o příspěvek v řádném termínu.