Rozvíjíme dětem talenty

02.09.2019

Tento projekt má za cíl podporovat volnočasové aktivity dětí. Rodiče nebo pěstouni mohou požádat o příspěvek pro dítě až do výše 1 000,- Kč za pololetí na úhradu poplatku za kurz nebo kroužek, který dítě se zájmem a pravidelně navštěvuje. Může se jednat o výuku hry na hudební nástroj, výtvarnou výchovu, sport apod.

Podmínky udělení příspěvku:

  • termín pro podání žádosti o příspěvek: 2. 9. 2019 - 31. 1. 2020;
  • tento projekt je určen pro děti od 3 do 17 let;
  • zákonný zástupce dítěte odešle žádost o příspěvek v řádném termínu;
  • zákonný zástupce dítěte předloží potvrzení, že rodina pobírá dávky státní sociální podpory nebo hmotné nouze;
  • zákonný zástupce dítěte předloloží potvrzení, že dítě navštěvuje kroužek již minimálně 1 rok.