V roce 2024 vám přejeme hlavně pevné zdraví.

Se vším ostatním se vám bude snažit pomoci náš nadační fond.

Aktuální projekty

Tento projekt je určen pro všechny děti s trvalým pobytem na území města Havířova a byl vyhlášen za účelem podpory dětí s různými zdravotními komplikacemi, jejichž léčba není zcela kryta ze zdravotního pojištění.

KDO JSME?

Nadační fond TEPLO NA DLANI vznikl 3. 10. 2017 a jeho posláním je dosahování veřejně prospěšných cílů zejména v oblasti sociální, kulturní, vědecké, vzdělávací, sportovní, ekologické a humanitní, a to na území města Havířova a přilehlém mikroregionu. Jedná se o jeden z kroků, kterými zakladatel Havířovská teplárenská společnost, a.s. naplňuje svůj závazek vůči městu Havířovu být společensky odpovědný vůči jednotlivcům, rodině, komunitám, životnímu prostředí a regionu vůbec.