V roce 2021 vám přejeme hlavně pevné zdraví.

Se vším ostatním se vám bude snažit pomoci náš nadační fond.

Nové projekty pro rok 2021 pro vás připravujeme...

KDO JSME?

Nadační fond TEPLO NA DLANI vznikl 3. 10. 2017 a jeho posláním je dosahování veřejně prospěšných cílů zejména v oblasti sociální, kulturní, vědecké, vzdělávací, sportovní, ekologické a humanitní, a to na území města Havířova a přilehlém mikroregionu. Jedná se o jeden z kroků, kterými zakladatel Havířovská teplárenská společnost, a.s. naplňuje svůj závazek vůči městu Havířovu být společensky odpovědný vůči jednotlivcům, rodině, komunitám, životnímu prostředí a regionu vůbec.