PROJEKTY 2023

Tento projekt je určen pro všechny děti s trvalým pobytem na území města Havířova a byl vyhlášen za účelem podpory dětí s různými zdravotními komplikacemi, jejichž léčba není zcela kryta ze zdravotního pojištění.